lars.eric@legadvokat.se

+46 70 839 61 36

Mer än 40 år av insolvensrätt och strategisk rådgivning för företag i förändring

Omstrukturering

Rekonstruktion

Konkurs

Lars Eric
Gustafsson

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Medlem i Rekon

Hall of Fame, Recommended – Legal 500, 2023 och sedan 2018

Leading Individual, Chambers and Partners Europé, 2020

Verksamheten bedrivs i samverkan med Maze Advokatbyrå KB

 

 

Efter 40 år som obeståndsjurist och 35 år som advokat startade jag min egen advokatbyrå i april 2023. Senast har jag arbetat 3 år som delägare i Schjødt Advokatbyrå i Stockholm och tidigare som en av grundarna och delägarna i Hamilton Advokatbyrå sedan 1993.

 Min inriktning är fortfarande obeståndsjuridik och rekonstruktions-och konkursförvaltaruppdrag men också med rådgivning till styrelse och ledningsgrupper i juridiska frågor och strategiska frågor vad gäller omstruktureringar, rekonstruktioner och konkurser.

Under min tid på Hamilton och Schjødt har jag hunnit förvärva en hel del erfarenheter varav nedan kan nämnas några av de största uppdragen i närtid.

Rekonstruktör för Nynas AB (publ) 2019-2021 tillsammans med Mikael Kubu; Ackordscentralen. En av Sveriges största rekonstruktioner genom tiderna som omfattade skulder om 12 miljarder kronor och slutfördes genom en kombination av offentligt ackord och restructuring av låneskulder.

 Konkursförvaltare för Onoff AB 2011 -2017 som omfattade 67 butiker och stormarknader samt dotterbolag i Finland och Estland. Totala skulder om ca 700 mkr. Konkursen gav full utdelning till prioriterade fordringsägare och ca 40 procents utdelning till oprioriterade leverantörer  och hyresvärdar bl.a. tack vare framgångsrika utförsäljningar,  återvinningstalan vad gäller kvittningar och omfattande bevakningstister.

Rekonstruktör för Nevs AB i Trollhättan 2014-2015. Bolaget genomförde ett framgångsrikt ackord samt omstrukturering av låneskulder om totalt ca 2 miljarder.

Läs Mer

Publiceringar

 

Ackord

Lars Eric Gustafsson, Hans Renman

Insolvensrätten förändras och räddningsinsatser för företag i ekonomiska svårigheter är nu vanliga för att undvika konkurs. Reglerna om offentligt tvångsackord i 3 kap. av lagen om företagsrekonstruktion är viktiga när alternativ till konkurs övervägs och genomförs. Boken “Ackord” beskriver dessa regler med fokus på praktiska ackordsfrågor. Den tar också upp faktorer som påverkar valet av insolvensförfarande och villkor för skatteackord och konkursackord. Boken riktar sig till rekonstruktörer, ombud, gäldenärer, borgenärer, jurister, revisorer och redovisningskonsulter.

Företagsrekonstruktion
och ackord

Lars Eric Gustafsson

“Företagsrekonstruktion och ackord” ger en djupgående översikt över att omstrukturera förlustbringande företag med fokus på ekonomi, juridik och praktik. Boken omfattar svenska rekonstruktionsregler, inklusive domstolsprocesser, underhandsackord och omförhandlingar av lån och värdepapper. Praktikexempel från svenska och brittiska företag analyseras med praktiska lärdomar. Historiska och internationella jämförelser breddar perspektivet. Målgruppen är företagsledare, ekonomichefer, styrelsemedlemmar och rådgivare som revisorer och advokater, samt ekonomi- och juridikstudenter.

Nyheter

Nynas vänder till vinst efter rekonstruktion

I december 2019 avslöjade Di att Sveriges äldsta oljebolag, Nynas, ansökt om företagsrekonstruktion för att undvika en hotande konkurs. Företagsrekonstruktionen är en av Sveriges största hittills och blev framgångsrik. 2023 redovisade Nynas åter vinst. Läs Mer

LARS ERIK GUSTAFSSON
ADVOKATBYRÅ AB

KontaktInformation

Besök: Nybrogatan 11, vindsvåning

Post: Box 5116, 102 43 Stockholm

Mail: lars.eric@legadvokat.se

Tel: +46 70 839 61 36

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.